Bæredygtig Forretningsudvikling

Alle brancher og virksomheder har uudnyttet potentiale i deres forretning til at bidrage med løsninger til bæredygtighed og omstilling til en cirkulær økonomi. Undersøgelser viser, at FN’s Verdensmål for bæredygtighed og cirkulær økonomi indeholder store forretningsmuligheder og økonomiske gevinster. Third Stone Labs arbejder for at finde og udvikle dette potentiale.

Bæredygtig drift og overholdelse af markedskrav

Lej en bæredygtighedsansvarlig: Fast aftale om 360 graders strategisk miljørådgivning og tillidsfuld sparringspartner til udvikling af din virksomhed i en bæredygtig retning

Miljøteknisk rådgivning inden for ressourcer, vand, energi, kemi og cirkulær økonomi

Miljømæssig due diligence rapportering til investorer og kunder (ESG, UN Global Compact og Global Reporting Initiative)

Miljømærkning af virksomheder, produkter og services

CO2-regnskaber for virksomheder, organisationer, produkter og services

Leverandørstyring (code of conduct, CSR og miljø)

Environmental Product Declarations (EPD)

Livscyklusanalyser (LCA)

Sikring af overholdelse af krav til miljø, klima, energi, cirkulær økonomi og bæredygtighed

Miljø- og CSR certificering (ISO)

Udvikling af forretningen mod positiv impact

Igangsætning af virksomhedens bæredygtige forretningsudvikling

Bæredygtighedsprofil (baseline): 360 graders screening af virksomhedens nuværende performance inden for bæredygtighed

Strategiske potentialevurderinger inden for bæredygtighed

Udvikling og implementering af bæredygtighed som en del af kerneforretningen og strategien

Bæredygtig produkt- og serviceudvikling (ecodesign)

Strategisk rådgivning og facilitering af udvikling af vidensamarbejde med interessenter, bl.a. kunder og leverandører, innovationsnetværk, NGOere, myndigheder, uddannelsesinstitutioner og forskning, og internationale netværk og partnerskaber

Igangsætning af den strategiske og praktiske indsats med bæredygtig forretningsudvikling

Facilitering af implementeringen af handlingsplaner i hele virksomheden, blandt både ledelse og medarbejdere

Projektudvikling og tilskudssøgning til udviklingsprojekter

Projektledelse og implementering af udviklingsprojekter

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Privatlivspolitik