Third Stone Labs er et visionært og kreativt værksted med rødder tilbage til 1987, hvor idéen om bæredygtighed blev til. Virksomheden startede under navnet Agenda Consult i 2002 og skiftede i 2020 navn til Third Stone Labs

I Third Stone Labs tror vi på, at bæredygtighed og cirkulær økonomi er de vigtigste faktorer til at skabe en bedre udvikling. Her spiller virksomheder en afgørende rolle for at skabe fremtidens bæredygtige samfund gennem deres handlinger, produkter og services.

Fremtidens byer og bæredygtige samfund skal hvile på en cirkulær økonomisk model. Der er derfor brug for nye ideer, produkter, services og forretningsmodeller og modeller for samfunds- og byudvikling for at nå dertil.

Hvordan arbejder vi?

Third Stone Labs’ aktiviteter baserer sig på idéen om, at teknologiudvikling, samskabelse og nyskabelse er tre hjørnestene til transformativ forandring. Hvad enten det er en forbedring i et produkt eller service, eller en systemisk forandring.

Teknologiudvikling forstår vi primært som anvendelse af (miljø)ingeniørvidenskab og markedsviden, til produkt- og serviceudvikling, procesforbedringer, og virksomhedens og dets services samspil i værdikæder og marked.

Samskabelse forstår vi som optimal produktion af udvikling gennem vidensamarbejde, internt og eksternt i virksomheder og organisationer, gennem projekter, partnerskaber og netværk.

Nyskabelse forstår vi som en kritisk stillingtagen til business-as-usual ved at undersøge, udvikle processer, produkter, forretningsmodeller, organisering og samarbejde, samt anvende alternative metoder og redskaber til innovationsprocesser i rådgivningen. For eksempel gennem vores eget udviklede spil CircularTALK.

Idéer og løsninger udvikles i Third Stone Labs med en ideel kombination af ingeniørteknik, miljøviden klassik, visionære idéer, strategisk forretningsforståelse, og samarbejds- og innovationsredskaber

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Privatlivspolitik