Third Stone Labs er et visionært og kreativt værksted med rødder tilbage til 1987, hvor idéen om bæredygtighed blev til. Virksomheden startede under navnet Agenda Consult i 2002 og skiftede i 2020 navn til Third Stone Labs

Hvorfor vælge Third Stone Labs

  • Vi tænker nyt, originalt og anderledes, med en unik kombination af viden og erfaring fra ingeniørteknologi, forretning, innovation og samarbejde
  • Vi har mere end 30 års erfaring og specialviden inden for miljø, klima og bæredygtighed
  • Vi har fingeren på pulsen i forhold til ny lovgivning, erhvervsfremme, innovationssamarbejde, forskning, teknologiudvikling, grønt iværksætteri og internationalt miljøsamarbejde
  • Vi trækker på et stort netværk fra myndigheder, NGOere, erhvervsfremmesystemet samt fra internationale organisationer og fora
  • Vi udvikler originale koncepter og ideer til at styrke virksomhedens position og performance. Blandt andet spillet CirkularTALK.
  • Vi sætter altid det stærkeste hold med specialviden der matcher opgaven og kundens ønsker, bl.a. gennem vores store netværk af samarbejdspartnere.

I Third Stone Labs tror vi på, at bæredygtighed og cirkulær økonomi er de vigtigste faktorer til at skabe en bedre udvikling. Her spiller virksomheder en afgørende rolle for at skabe fremtidens bæredygtige samfund gennem deres handlinger, produkter og services.

Fremtidens byer og bæredygtige samfund skal hvile på en cirkulær økonomisk model. Der er derfor brug for nye ideer, produkter, services og forretningsmodeller og modeller for samfunds- og byudvikling for at nå dertil.

Sådan arbejder vi

Third Stone Labs’ aktiviteter baserer sig på idéen om, at teknologiudvikling, samskabelse og nyskabelse er tre hjørnestene til transformativ forandring. Hvad enten det er en forbedring i et produkt eller service, eller en systemisk forandring.

Teknologiudvikling forstår vi primært som anvendelse af (miljø)ingeniørvidenskab og markedsviden, til produkt- og serviceudvikling, procesforbedringer, og virksomhedens og dets services samspil i værdikæder og marked.

Samskabelse forstår vi som optimal produktion af udvikling gennem vidensamarbejde, internt og eksternt i virksomheder og organisationer, gennem projekter, partnerskaber og netværk.

Nyskabelse forstår vi som en kritisk stillingtagen til business-as-usual ved at undersøge, udvikle processer, produkter, forretningsmodeller, organisering og samarbejde, samt anvende alternative metoder og redskaber til innovationsprocesser i rådgivningen. For eksempel gennem vores eget udviklede spil CircularTALK.

Idéer og løsninger udvikles i Third Stone Labs med en ideel kombination af ingeniørteknik, miljøviden klassik, visionære idéer, strategisk forretningsforståelse, og samarbejds- og innovationsredskaber

Hvem er vi

Jacob Fink Ferdinand, Direktør

Jacob er manden bag Third Stone Labs.

Han har en baggrund som Civilingeniør i miljø og tog senere en HD Innovation, fordi teknologien har brug for noget innovation og forretning.

Han har beskæftiget sig med miljø og bæredygtighed i mere end 30 år som konsulent, forretningsudvikler, selvstændig, i offentlig og privat sektor og NGO, både i Danmark og Internationalt. Fx på DTU som forretningsudvikler mellem forskning og erhverv i Region Sjælland og 2015-2020 var Jacob sektorrådgiver for Danmark på ambassaden i Kenya og rådgav myndigheder og industrier om miljø og cirkulær økonomi.

Inde bag Third Stone Labs gemmer sig derfor en god blanding teknisk nørderi, innovation, forretningsudvikling, strategi og interesse for partnerskaber og samarbejde.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Privatlivspolitik