Third Stone Labs er et visionært og kreativt værksted med rødder tilbage til 1987, hvor idéen om bæredygtighed blev til. Virksomheden startede under navnet Agenda Consult i 2002 og tog flere sving i nullerne. Nu er cirklen i 2020 sluttet under navnet Third Stone Labs.

Third Stone Labs tror på, at bæredygtighed og cirkulær økonomi er de vigtigste faktorer til at skabe en bedre udvikling.

Virksomheder har en afgørende rolle for at skabe fremtidens bæredygtige samfund gennem deres handlinger, produkter og services.

Erhvervssektorer er nød til at nytænke deres modeller for værdiskabelse for at kunne omstille sig til bæredygtighed.

Fremtidens byer og bæredygtige samfund skal hvile på en cirkulær økonomisk model.

Der er derfor brug for nye ideer, produkter, services og forretningsmodeller og modeller for samfunds- og byudvikling for at nå dertil.

Hvordan arbejder vi?

Third Stone Labs’ aktiviteter baserer sig på idéen om, at teknologiudvikling, samskabelse og nyskabelse er tre hjørnestene til transformativ forandring. Hvad enten det er en forbedring i et produkt eller service, eller en systemisk forandring.

Teknologiudvikling er både ingeniørteknik, design og processer.

Samskabelse er optimal produktion af udvikling gennem vidensamarbejde, internt og eksternt i virksomheder og organisationer, gennem projekter, partnerskaber og netværk.

Nyskabelse er at gentænke business-as-usual – nogen vil også bruge ordet innovation.

Leveret med en ideel kombination af ingeniørteknik og miljøviden klassik, visionære idéer og strategisk forretningsforståelse, og samarbejds- og innovationsredskaber

Hvordan “vi”?

Third Stone Labs har et stort netværk og partnersamarbejde med virksomheder og organisationer i Danmark og internationalt for at kunne inddrage den bedste viden.

Lekon er Third Stone Labs samarbejdspartner i arbejdet med udvikling, implementering og vedligeholdelse af miljøledelsessystemer (ISO 14001), energiledelsessystemer, (IS0 50001), samt CSR ledelsessystemer (DS 49001 og ISO 26000).

Med Lekon Rådgivning og Third Stone Labs kan du sætte dit CSR- energi- og miljøledelsessystem i struktur og forankre dette på alle niveauer i virksomheden, for til sidst at opnå certificering.

Third Stone Labs hjælper dig med strategien og med at sætte målene og Lekon sikrer at ledelsessystemets processer sættes i system. Dette gør det nemt for din virksomhed når ledelsessystemet skal vedligeholdes og certificeres.

Et samarbejde mellem Lekon og Third Stone Labs giver de optimale betingelser for at arbejde hele vejen rundt om din virksomhedens CSR-, miljø og energiledelsesindsats.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Privatlivspolitik